HOMEDALŠÍ SLUŽBY  

Kromě běžných kurzů FLE nabízím také:

Au-pair služby

Nemáte prostředky na to dávat Vaše dítě do francouzské školky, ale uvědomujete si důležitost a nenahraditelnost raného autentického kontaktu s cizím jazykem? Chcete, aby jazyk asimilovalo odmalička ve všech jeho aspektech, včetně výborné výslovnosti? Nebudeme se ´učit´, budeme si hrát, povídat, kreslit, zkrátka budeme spolu a bude nás to bavit! Ráda se budu Vašemu dítěti věnovat.

Při práci au-pair ve frankofonním kantonu ve Švýcarsku jsem se starala o chlapečka (4) a holčičku (1,5). Byla to pro mě ve všech ohledech velmi cenná zkušenost. Práce s malými dětmi je pro mě opravdu inspirativní, baví mě pro jejich spontánnost a flexibilitu. Dalo by se říci, že čím dříve začne dítě vnímat cizí jazyk, tím lepší má šanci, že bude později jazyk produkovat snadno, kvalitně a automatizovaně, tj. bez větší racionalizace (přemýšlení, např. jaký čas má použít nebo hledání slovíček). Malé děti také intuitivně jazyk ´slyší´, asimilují tedy výborně aspekty fonetické a fonologické (výslovnost, slovní přízvuk, větnou intonaci, melodii jazyka). Protože je francouzština velmi zpěvný a melodický jazyk, je zde výhoda brzkého kontaktu pro dítě z tohoto pohledu neocenitelná. I když se Vám to může zdát nadsazené, věřte, že i pár hodin týdně s frankofonním mluvčím dítěti skutečně poslouží. Navíc mu výrazně usnadní i pozdější učení jiným cizím jazykům, hlavně angličtině.

Překlady a tlumočení

Překlady textů z oblasti práva, politických věd, diplomacie, obchodu a kultury. Smlouvy, certifikáty, pobídky atp.

Doučování pro studenty VŠ

Pomoc pro studenty filologických oborů francouzštiny na VŠ (morfologie, syntax, lexikologie, textová lingvistika, psycholingvistika, sociolingvistika, pragmatika)

Výuka francouzštiny pro cizince žijící v Praze

Jste občan cizí země, ale žijete a pracujete v Praze? Ráda se Vám budu věnovat, ať je Váš mateřský jazyk jakýkoli. Jediné, na čem záleží, je Vaše  chuť učit se francouzsky (jestliže nemluvíte dobře česky, ale dohovoříte se anglicky, je pro nás pro potřeby výuky výhoda, ale ne podmínka, zvláště,  pokud nejste úplný začátečník).

Are you a foreigner living and working in Prague willing to learn/improve your French? I would love to help you do so, whatever your mother tongue. The only thing that matters is your motivation. Your speaking English (in case your Czech is not quite sufficient) is a plus but not a must at all. However, it might help mainly if you are a beginner in French.  

Výuka češtiny pro francouzsky hovořící cizince žijící v Praze

J´offre des cours de la langue tchèque pour des francophones séjournant à Prague. Tous les niveaux, conversation, préparation aux diplômes. Je m´occuperais en même temps avec plaisir de vos enfants (j´ai une expérience d´une fille au-pair à Genève). 

Výuka angličtiny pro začátečníky, falešné začátečníky a mírně pokročilé

S výukou a doučováním angličtiny mám praxi již od střední školy a jelikož jsem vystudovala dvouoborovou specializaci jazyk francouzský – anglický, věnuji se, byť v omezené míře, výuce 1. světového jazyka dodnes. Sice to není, jako v případě francouzštiny, moje ´citová záležitost´, ale angličtinu učím ráda.

Podle mých zkušeností dosahuje dobrých výsledků a rychlého postupu především střední a starší generace, tj. lidé, kteří neprošli dobou, kdy je výuka angličtiny ve školních lavicích neoddělitelnou součástí českého školství, ale začínají se jí učit až později z důvodů pracovních, studijních, kvůli cestování či jen v rámci práce na osobnostním rozvoji. Tito lidé bývají často dobře motivováni, dobře již vědí, že nic není zadarmo a jejich píle a odhodlanost nese své ovoce rychleji, než by sami čekali. Nejstarší klientce, co jsem učila, bylo 75 let a práce s ní byla čirá radost.