HOMEJAK PROBÍHAJÍ KURZY FRANCOUZŠTINY
A PRO KOHO JSOU URČENY
 

Při výuce vždy respektuji potřeby a odlišnosti jednotlivých klientů a snažím se výuku maximálně přizpůsobit jejich představám. Ke každému přistupuji individuálně, protože každý člověk je jiný, má různé styly učení, různý typ paměti, specifické zkušenosti, zájmy i motivaci.

Výukové materiály

Nejčastěji při výuce používám učebnice z frankofonní provenience, tj. vydávané přímo ve Francii a určené studentům FLE (français langue étrangère – francouzština jako cizí jazyk). Výuka opřená o tyto materiály a doplněná a prohloubená v různé míře o mé vlastní výukové materiály (pracovní listy atd.) se jeví jako nejefektivnější, nejrychlejší a tedy nejpřínosnější pro studenta.,

Pro děti jsou to učebnice « Amis et Compagnie », viz http://www.cle-inter.com/sites-compagnons/amis.html

Pro dospělé pak « Forum », viz http://www.club-forum.com

Výběr opěrné literatury ovšem vždy záleží na domluvě, přizpůsobím se a respektuji volbu jakékoli jiné učebnice, kterou student při výuce dosud používá a je na ní zvyklý.

Kromě textových materiálů využívám velmi často autentické audio-video a další materiály, tj. poslechy, videa, prezentace apod. Zapojení těchto materiálů v rámci různých aktivit umožňuje studentovi kontakt s různými formami jazyka, usnadňuje, zintenzivňuje a zkvalitňuje mu proces učení jazyka a v neposlední řadě přináší do hodin prvek zábavy, nenucenosti.

Koho učím

Učím a doučuji děti, mládež, dospělé i seniory (mj. i kurzy Francouzštinou k procvičení paměti). Nabízím individuální výuku francouzštiny, tj. kurzy pro jednotlivce. Je možné se domluvit i na lekcích ve více lidech (max. 4). Dobré zkušenosti mám zvláště s prací se dvojicemi, ať už jde o pár, dvě kamarádky či spolužáky ve škole.

Učím začátečníky, falešné začátečníky (je-li to vhodné, s důrazem na odnaučení špatných jazykových návyků a posílení důvěry ve vlastní schopnosti), dále různé úrovně pokročilosti, včetně konverzace pro velmi pokročilé.

Připravuji na složení zkoušek s cílem získání mezinárodně uznávaných certifikátů (DELF), k maturitní zkoušce z francouzštiny, na přijímací zkoušky na vysoké školy filologického zaměření.

Nabízím též intenzivní kurzy pro studenty chystající se na studijní pobyt ve frankofonní oblasti.

Jak učím

Mým cílem především je – a doufám, že se mi daří jej naplňovat - aby si z každé hodiny studenti odnášeli pocit, že jsme společně udělali kus dobré práce, že se něco naučili, pochopili, pokročili a že pro ně byla hodina příjemná a bavila je.

Na teoretické, metodologické úrovni je mi nejblíže tzv. Communicative Approach, Komunikativní metoda výuky, kdy jde v podstatě o co největší a komunikativně nejautentičtější vystavení studenta danému jazyku, s modifikací použití češtiny pouze v případě krajní nutnosti. Tato metoda je z dlouhodobého hlediska nejefektivnější a vede k nejkvalitnějšímu osvojení jazyka ve všech jeho aspektech, protože jde v zásadě o podobný způsob, jakým se učí svůj mateřský jazyk malé děti. Tento přístup je nicméně časově náročnější, tj. výsledky nejsou vidět hned, zato když se dostaví, stojí to za to :)

Nerada bych ale zobecňovala, každý se skutečně učí jinak a já se snažím vždy tomuto faktu výuku přizpůsobit.